Τοπική Επιτροπή Νέων Εθελοντών Αιμοδοτών Λέρου

Στο πλαίσιο της προώθησης της ιδέας του εθελοντισμού στη νεο­λαία και προκειμένου να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα του Συλλόγου και να διευκολυνθούν οι σχέσεις του με την επόμενη γενιά εθε­λοντών αιμοδοτών, ο Σύλλογος ιδρύει την Τοπική Επιτροπή Νέων Ε­θελοντών Αιμοδοτών Λέρου (Τ.Ε.Ν.Ε.Α.Λ.). Η Τ.Ε.Ν.Ε.Α.Λ. εί­ναι ένα συμβουλευτικό και συντονιστικό σώμα του Συλλόγου. Δεν έ­χει νομική ή οικονομική αυτονομία και δρα στο γενικό πλαίσιο του παρόντος καταστατικού του Συλλόγου.

Σιφουνιού Άννα

Μέλος ΔΣ

Λυρά Μαριάννα

Ελένη Νικολίνα

Ακογλάνη Βαλεντίνα

Ακογλάνη Μαρία

Σούλου Ειρήνη

Ναίσκε Νικηταδένια

Σιφουνιού Ισιδώρα

Αμυγδαλιού Χριστίνα

Αράπη Σοφία

Λιβανού Ισιδώρα

Σιφουνιού Μαριλία

Βάρνας Αδαμάντιος - Ραφαήλ

Δουμάνης Κώστας