ΚΑΡΠΑΘΙΟΥ ΣΟΦΙΑ

ΚΑΡΠΑΘΙΟΥ ΣΟΦΙΑ

Α’ Αντιπρόεδρος
ΡΟΥΣΣΟΣ EYΑΓΓΕΛOΣ

ΡΟΥΣΣΟΣ EYΑΓΓΕΛOΣ

Β’ Αντιπρόεδρος
ΘΕΜΕΛΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΘΕΜΕΛΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Β' Γραμματέας
ΣΙΦΟΥΝΙΟΥ ΑΝΝΑ

ΣΙΦΟΥΝΙΟΥ ΑΝΝΑ

Αναπληρωτής Ταμίας